BICOM biorezonantna metoda je poseban dijagnostički i terapeutski postupak kojim je otpočet jedan novi pravac u medicini. Osnove biorezonantne metode počivaju na najnovijim dostignućima biofizike. Sa BICOM aparatima se mogu u mnogim slučajevima otkriti stvarni, često prikriveni, uzroci zdravstvenih tegoba i na bezbedan i efikasan način tretirati.
Zahvaljujući širokom spektru mogućnosti koje ima, BICOM biorezonantna metoda je pogodna za svako životno doba, od male dece do starijih osoba. Ne preporučuje se osobama sa medicinskim implantima kao što su pejsmejker ili elektronski sistem za održavanje i/ili praćenje; osobama koje su imale transplataciju organa i osobama koje imaju šizofreniju. I pored toga što ne postoje neželjeni efekti, u našem Centru ne preporučujemo BICOM biorezonantnu metodu trudnicama.
Testiranjem pomoću BICOM aparata otkrićete šta sve opterećuje organizam, na koje namernice i aditive je Vaše telo intolerantno. Proverava se prisutnost energetskih blokada, stresa, toksina u telu, kako funkcionišu energetski centri, da li su Vam i koje Bahove kapi potrebne... Većina opterećenja detektovana testiranjem, dobrim planiranjem uz BICOM tretmane se mogu otkloniti.
BICOM tretmani, kao potporna, su pogodni za sve vrste tegoba, jer uklanja faktore koji ometaju samo-isceljujuće moći organizma. Velikog uspeha BICOM tretmani imaju kod: redukcija telesne težine, alergije svih vrsta (astma, alergijski rinitis), jačanja imunog sistema, akutnih prehlade (mučnina, grip), opterećenje virusima, bakterijama, gljivicama, parazitima; opterećenje zračenjem, elektrosmogom, bolesti probavnog i urinarnog trakta, bolova u zglobovima i u leđima, povreda (opekotine, rane, prelomi), hroničnog umora, depresija, stresa, menopauzalne i druge hormonske tegobe, glavobolje, migrene,
Preporuka je ne konzumirati alkohol na dan testiranja i izbegavati težak fizički rad ili trening, ukoliko je to moguće. Na ovu vrstu testiranja ne utiče hrana i lekovi. Testiranje se obavlja bez skidanja odeće.
Udobno sedite u terapeutskoj stolici pored BICOM biorezonantnog aparata. Na telo Vam se postavljaju ulazni i izlazni aplikatori, povezani sa aparatom. Aplikatori imaju zadatak, da oscilacije Vašeg tela prihvate i dovedu kablom u aparat ili da vrate modifikovane terapijske oscilacije iz aparata u telo.
Broj tretman je individualan i zavisi koji cilj želite da postignete kao i od Vaše discipline u poštovanju datih preporuka.
Nisu primećene nuspojave iz perspektive klasične medicine. Ponekad se može javiti umor nakon tretmana. Zbog toga Vam preporučujemo, ukoliko je to moguće, da se odmarate neko vreme nakon tretmana.
Preporučuje se da svakodnevno unosite minimum dva litra vode. Voda je nosilac informacija u telu. Nakon tretmana voda će podržati proces detoksikacije kako bi ste toksine uspešno izbacili iz organizma. Izbegavajte alkohol, kafu ili crni čaj najmanje 6-8 sati pre i posle tretmana. Obezbedite sebi odmor i san. Sledite uputstva terapeuta.
Intolerancija na hranu je pojava neželjenih reakcija organizma na neku vrstu hrane ili njen sastojak koja se javlja svaki put prilikom konzumiranja. Nastaje kada telo nije u stanju da toleriše određenu vrstu hrane jer ne proizvodi dovoljno određene hemijske supstance ili enzima koji su neophodni za njihovu razgradnju. Intolerancija na hranu nije isto što i alergija na hranu, jer se ne aktivira imuni sistem, niti ima iste mehanizme kao trovanje hranom prouzrokovano baterijskim toksinima, virusima ili parazitima. Intolerancija na hranu ne podrazumeva ni psihološke reakcije na hranu.
Upoznaćete svoje telo, proveri koliko ste fit, postaviti sebi realne ciljeve i pratiti proces promene. Analizom telesnog sastava na InBody270 sa preciznošću 98% pored ukupne telesne mase, dobijate i segmentnu analizu koja daje uvid u sastav tela tj. količinu masti, mišića, proteina, minerala, vode... Takođe, analizator izračunava i nivo bazalnog metabolizma, daje Vam preporučeni dnevni unos kalorija, vrednost fizičke kondicije, kao i procenu zdravstvenog rizika ( BMI,nivo viscelarnih masti, procenat masnoće u telu PBF i drugo). Rezultati dobijeni ovim merenjem mogu pomoći Vama i Vašim trenerima u kreiranju fitnes programa baš za Vas.
Stojite uspravno oko 5 minuta pre samog merenja. Merenje nakon ležanja ili dužeg sedenja može rezultirati blagim izmenama u rezultatima testa. Razlog tome je voda u telu koja odlazi u donje delove čim ustanete iz kreveta ili stolice. Ne treba jesti neposredno pre testiranja. Za slučaj da ste već jeli, merenje treba odložiti barem za dva sata nakon obroka, jer težina unete hrane može izazvati greške u merenju. Treba obaviti sve fiziološke potrebe pre testiranja. Ne treba vežbati ili izvoditi težak fizički posao pre testiranja. Ukoliko ste već bili fizički aktivni doći će do privremene promene u sastavu tela što bi moglo da dovede do manje tačnih rezultata. Ukoliko je moguće merenje treba uraditi u jutarnjim časovima. Voda u telu gravitira prema donjem delu tela tokom dana, menjajući tako i rezultate testa. Dobro obrišite dlanove i stopala pre testiranja. Testiranje može biti teško ukoliko su Vam dlanovi i stopala suvi, mokri ili ukoliko imate previše žuljeva. Merenje se vrši bosih nogu.
Osobe sa medicinskim implantima kao što su pejsmejker ili elektronski sistem za održavanje i/ili praćenje. - Osobe sa bilo kojom vrstom zarazne bolesti ili bilo kakvom povredom dlana na ruci ili tabana na nozi ne bi trebale dolaziti u direktni kontakt sa vagom zbog nepreciznog merenja. - Analiza Bioelektričnom Impedansom (BIA) koristi bezbedne struje niskog nivoa koje ne mogu naštetiti telu. I pored toga, mi u našem centru ne preporučujemo merenje trudnicama.
Perun PROTECTOR je stiker sa potvrđenom zaštitnom funkcijom od zračenja mobilnih telefona. U svrhu potvrde zaštitnog uticaja Perun protector-a na ljudski organizma u Institutu BION Ltd. Slovenija izvedeno je naučno testiranje na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja. Testiranje je izvodno tako da se merio odgovor organizma testiranih osoba praćenjem vrednosti njihovih različitih fizioloških parametara kao što su: povodljivost kože, srčani ritam, mišićna aktivnost, disanje, temperatura i nekoliko drugih izvedenih parametara. Rezultati testiranja su pokazali da Perun PROTECTOR ima značajan zaštitni uticaj na ljudski organizam i kao takvom dodeljen mu je sertifikat Br. 0250 za 2019.godinu.
Perun PROTECTOR sadrži smešu kristala prirodnih minerala u izlivenoj smoli koji jačaju i harmonizuju biopolje čoveka i na taj način umanjuju negativni biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog zračenja. Upotrebom protektora sprečava se dalje nagomilavanje elektrosmoga u Vašem telu. Perun PROTECTOR ne smanjuje zračenje mobilnog telefona i drugih uređaja za bežične komunikacije.
Perun BIOSFERA je funkcionalna skulptura koja pruža zaštitu od širokog spektra nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja (EM) u Vašem životnom i radnom prostoru. Zaštitni efekat delovanja potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja, praćenjem fizioloških parametara ispitanika u Institut BION Ltd, Slovenija, EU. Sertifikat zaštitnog uticaja od 5G br. 702 za 2023. god. Radijus delovanja do 9 m. Upotrebom Perun BIOSFERA jača se i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni biološki efekti zračenja. Sprečava se dalje nagomilavanje elektrosmoga u Vašem organizmu.