/
3,366 Views0
Kako mobilni telefoni zrače i šta je to nejonizujuće elektromagnetno zračenje

 

Razvoj i implementacija nove genaracije 5 G mobilne telefonije, popularne 5G mreže, goruća je tema. Koliko puta ste pročitali tekstove ili pogledali video kipove sa ovom tematikom i pitali se, da li sve ovo ima smisla i o čemu se ovde zapravo radi?

Razumemo Vas. I da, u pravu ste. Ima toliko tekstova koji su zasnovani na neproverenim, netačnim i nenaučnim  informacijama. Hajde da sve to  sada ostavimo sa strane i da o ovoj temi pričamo činjenica.

 

Za početak, šta je elektromagnetno (EM) zračenje?

 

Energija koja se kroz prazan prostor ili materijalnu sredinu širi u obliku elektromagnetnih talasa je EM zračenje. Iako sve vrste elektromagnetnog zračenje putuju istim brzinom, brzinom svetlosti, one se razlikuju po frekvencijama i talasnim dužinama, i različito reaguju sa materijom.

Talasi jonizujućeg zračenja nose veliku energiju koja može da ošteti molekule i raskine hemijske veze. Nasuprot tome, energija nejonizujuće zračenje ne može neposredno promeniti strukturu ćelija i molekula. Zato je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, ali ipak konstantno prisutna i dugotrajna i iz tog razloga zaslužuje Vašu pažnju i opreznost.

U svakom trenutku izloženi ste različitim elektromagnetnim zračenjima. Ta zračenja su sastavni deo prirode, životne i radne sredine, Vašeg života.

Osnovno EM zračenje bez kojeg ne bi bilo života na Zemlji je sunčevo zračenje. I sama Zemlja emituje EM zračenje, a do Zemlje stižu i razne vrste zračenja iz kosmosa. Možda niste ranije razmišljali o tome ali treba takođe da imate na umu da kristali (prirodni minerali) kao i svaka Vaša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg.

Takođe čovek je pronašao načine da proizvede EM talase u svim delovima EM spektra i da ih stavi u upotrebu.

Mobilni telefon je upravo jedan od primera korišćenja EM talasa.

 

Šta  treba da znate o mobilnoj telefoniji?

 

Mobilna telefonija govor i podatke prenosi putem EM talasa koje emituju i primaju antene na baznim stanicama i mobilnim telefonima. Kada je bazna stanica daleko, Vaš telefon prima slab signal ili je van dometa i tada telefon zrači punom snagom da bi ga bazna stanica „videla“. Prilikom telefoniranja u pokretu, Vaš uređaj razmenjuje podatke sa jednom ili više baznih stanica.

 

Šta je još važno da znate?

 

Zanimljiva je činjenica da uglavnom ljudi smatraju da su izloženi samo zračenju bazne stanice, a da telefoni ne zrače. Nivo zračenja baznih stanica je pod strogom kontrolom države. Takođe, proizvođači mobilnih telefona su u obavezi da u uputstvu za upotrebu uređaja navedu maksimalne vrednosti specifične stope apsorpcije energije EM zračenja (SAR) koje potiče od telefona. Evropska i domaća regulativa propisuje 2W/kg kao graničnu vrednost SAR-a lokalizovanog na glavu i trup. U slučaju da ste izgubili uputstvo za svoj uređaj, na zvaničnom sajtu proizvođača možete proveriti vrednost SAR-a .

Većina ljudi i ne razmišlja o tome da li i koliko mobilni telefon zrači. To je pokazalo istraživanje u okviru projekta LEXNET (Low EMF Exposure Networks), pod pokroviteljstvom Evropske unije. Naši predstavnik bio je Telekom Srbija u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Projekat je trajao od novembra 2012. do oktobra 2015. godine.

U okviru ovog naučno-istraživačkog projekta, LEXNET, učestvovalo je 17 partnera iz devet zemalja: Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Španija, Belgija, Portugal, Rumunija, Crna Gora i Srbija. Partneri su bili operatori, proizvođači opreme, istraživački centri i univerziteti. Cilj projekta je bio razvoj efektivnih mehanizama za smanjenje EM zračenja u bežičnim mrežama za najmanje 50% bez ugrožavanja kvaliteta usluge. Drugi cilj je bio i bolje upoznavanje javnosti sa stvarnim doprinosima pojedinih izvora zračenja ukupnoj izloženosti ljudi i životne sredine. Rezultati istraživanja su objavljeni na web stranici projekta  http://www.lexnet.fr/

Više informacija od samih učesnika LEXNET projekta možete pronaći na stranici B92 Koliko mobilni telefoni “zrače” i kako da se zaštitimo?“

Tu se navodi da u uslovima lošeg signala, čovek za vrlo kratko vreme od svog telefona, može da primi dozu zračenja kakvu od bazne stanice ne primi i za nekoliko godina.

Svetska Zdravstvena Organizacija uvrstila zračenje mobilnih telefona kao jedan od mogućih uzroka razvoja raka, grupa 2B. IARC PRESS RELEASE N° 208(PDF)

Poslednjih decenija objavljeno je više desetina hiljada naučnih članaka koji se bave uticajem EM zračenja na ljude. Za više informacija, posetite:

 

 

Da li mobilni telefon zrači i kada se ne koristi?

 

Da zrače, ali u manjoj meri nego u aktivnom režimu jer telefon povremeno emituje određene signale ka baznoj stanici, a aplikacije na pametnim telefonima povremeno komuniciraju sa svojim serverima i kad ih ne koristite.

 

Kako pametno koristiti mobilni telefon

 

Preporuke za korišćenje mobilnih telefona možete pronaći i u brošuri „Mobilni telefoni“ na web stranici RATEL-a, Republičke agencije za telekomunikacije. Tu se pored ostalog savetuje da deca mlađa od 10 godina  koriste mobilne telefone samo kada je to apsolutno neophodno.

Možda Vam ove informacije  pomognu da osvestite koliko sami možete smanjiti uticaj EM zračenja na svoj organizam. 

Pored toga, a u cilju bezbednijeg korišćenja mobilnog telefona razvili smo zaštitu od nejonizujućeg zračenja. Perun PROTECTOR je naučno testirana i u EU sertifikovana zaštita od zračenja mobilnih telefona i za sada, jedini srpski proizvod sa potvrđenom zaštitnom funkcijom.

Upotrebom Perun PROTECTOR-a jačate  i harmonizuje Vaše biopolje i umanjujete negativne biološke efekte nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja emitovanog iz različitih izvora kao što su bazne stanice 5G, 4G, 3G…mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju. Korišćenjem protektora podstičete protok bioenergije kroz telo i sprečavate dalje nagomilavanje elektrosmoga u organizmu.

Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje.

Želite još informacija o Perun PROTECTOR-u? Brzo klik ovde