/
543 Views0
Elektrosmog

Elektrosmog – šta je i kako se zaštititi

 

Koliko puta ste ujutro pomislili ili rekli – opet se vazduh može videti i osetiti?

Do skora su se pod smogom podrazumevala samo aerozagađenja koja nastaju tokom zimskih meseci kada je pojačano loženje i fotohemijski smog, dominatan tokom vrelih letnjih meseci kada je povećano UV zračenje.

 

A šta se dešava sa ostalim vrstama aerozagađenja koja se ne vide?

 

Dok uživate u svom domu, svuda oko Vas su elektromagnetni (EM) talasi. Do Vas ne dopiru samo talasi vidljivog spektra elektromagnetnog (EM) zračenja -svetlosni talasi, već su tu i radio talasi baznih stanica mobilne telefonije, Vašeg Wi-Fi rutera,  mobilnog telefona, talasi od uređaja komšija… Spektar proizvoda koji emituju ovu vrstu zračenja, u urbanom načinu života je neograničen. Ništa bolja situacija nije ni u Vašem radnom prosrtoru.

Upravo je elektrosmog generički termin za sve vrste zračenja nastalih uticajem električnih ili elektronskih sistema koji opterećuju organizam a prate nas u istom ili sličnom intenzitetu tokom svih godišnjih doba.

Naš organizam se u velikoj meri prilagodio raznim oblicima prirodnih EM zračenja (zračenje Sunca, podzemna zračenja, kosmičko zračenje…)   ali zračenja elektronskih i električnih aparata, baznih stanica, vodova… tzv. tehničko zračenje je novijeg datuma i organizam ovaj tip zračenja uglavnom doživljava kao stres. Poznato Vam je da dugotrajna izloženost prirodnim nejonizirajućim zračenjima, bez obzira na povećanu adaptibilnost stečenu generacijama, može da dovede do nepoželjnih posledica po organizam. Setite se samo kakav uticaj imaju UV zraci Sunca.

Rezultati velikog broja studija pokazuju  da duža izloženost uticaju štetnih zračenja izuzetno remeti energetsku strukturu bioloških sistema i može uticati  na pojavu različitih oboljenja kako psihomentalnih tako i fizičkih. Premor, vrtoglavica, poremećaj spavanja, sporije reagovanje, zaboravnost … navode se kao   simptomi sindroma elektromagnetne hipersenzitivnosti (EHS). Izvor 1,2

Elektrohipersenzitivnost je izuzetno neprijatan poremećaj koji utiče na svakodnevno funkcionisanje i može zahtevati pomoć stručnjaka.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO)  je još 2011. godine  uvrstila zračenje mobilnih telefona kao jedan od mogućih uzroka razvoja raka, grupa 2B. IARC PRESS RELEASE N° 208

Ali tu ne prestaje spisak problema do kojih elektrosmog može dovesti jer do konačnog, sveobuhvatnog pregleda posledica još uvek nismo došli.

SZO kaže da će kroz narednih pedesetak godina poremećaji sna i spavanja biti jedan od vodećih uzroka mnogih psihičkih i fizičkih oboljenja.

 

Zaštita od zračenja je preventivna mera kojom  organizamu dajete veću šansu da se izbori sa ovim negativnim uticajima jer za elektrosmog ne postoji prekidač.

 

 

Kako da se zaštitite od elektrosmoga

 

Apsolutna zaštita je moguća samo upotrebom materijala koji će potpuno onemogućiti prostiranje elektromagnetnih talasa. U tom slučaju,  aparati bezične komunikacije kojima je za rad upravo to neophodano neće funkcionisati. To nam svakako nije cilj, zar ne?

U našem Perun PROTECT centru BICOM biorezonantnom metodom  testiramo opterećenje elektrosmogom i pružamo Vam mogućnost da sa daljim tretmanima organizam oslobodite ovog štetnog uticaja.

Dalje, u želji da što bezbednije koristimo dostignuća savremenih tehnologija, razvili smo i  proizvode  za zaštitu od nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja:

Perun PROTECTORsertifikovanu zaštitu od zračenja mobilnih telefona i Perun BIOSFERU, prostornu i sertifikovanu zaštitu od zračenja uređaja u 5G tehnologiji.

Ovi proizvodi, su proizvodi  znanja i višegodišnjih istraživanja vezanih posebno za svojstva minerala i uticaj njihovih specifičnih vibracija na ambijentalno okruženje i ljudsko telo. Za sada su to jedini srpski proizvodi sa naučno dokazanom i sertifikovanom zaštitnom funkcijom.

Zaštitni uticaj potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja, praćenjem fizioloških parametara ispitanika, u Institutu BION Ltd, Ljubljana, Slovenija, EU.

 

Upotrebom ovih proizvoda se jača i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog  zračenja. Sprečava se dalje nagomilavanje elektrosmoga u organizmu i omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo.

 

Uživate u omiljenim uređajima bez da oni negativno utiču na Vas.

 

Izaberite svoju zaštitu ovde.

Perun BIOSFERAPerun BIOSFERA II

Izvori:

  1. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses
  2. Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health