VAŠA ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

ZAŠTITA OD ZRAČENJA MOBILNIH TELEFONA.

PROIZVEDENO U SRBIJI. SERTIFIKOVANO U EU.

Perun PROTECTOR JE ZAŠTIĆEN U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE.

Naš organizam je savršen sistem, gde svaka ćelija obavlja svoju funkciju nepogrešivo. Usled brojnih spoljašnjih i unutrašnjih faktora ova funkcija može biti narušena. Efekti negativnog uticaja na naš organizam najpre su vidljivi na nivou biopolja.
5G, 4G, 3G, 2G bazne stanice, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju su različiti izvori elektromagnetnog (EM) zračenja i nevidljivi su „zagadivači“ čovekove životne i radne sredine. Ovi uređaji svojim radom mogu dovesti do disbalansa biopolja čoveka.
Međunarodne organizacija, poput Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) bave se uticajem EM zračenja na ljude.
Poslednjih decenija objavljeno je više desetina hiljada naučnih članaka koji se bave ovom temom. Za više informacija, posetite:

Electromagnetic fields and public health: mobile phones

Mobile phones

Poprečni presek Perun protektoraPerun PROTECTOR je 3D stiker sa potvrđenom zaštitnom funkcijom od zračenja mobilnih telefona. Sadrži smešu kristala prirodnih minerala u UV otpornoj poliuretanskoj smoli koja zadovoljava visoke zahteve RohS standarda.
Upotrebom Perun protector-a jača se i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog zračenja na ljudski organizam. Sprečava se dalje kumuliranje elektrosmoga u ljudskom organizmu i omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo a samim tim se umanjuje negativne posledice uzrokovane prekomernom izloženošću EM zračenjima.

Perun PROTECTOR sadrži samešu kristala prirodnih minerala.

Rok trajanja neograničen.

Radijus delovanja 1 m.
Pozitivan efekat delovanja potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja. Sertifikat br.0250 Institut BION Ltd, Ljubljana, Slovenija.

Perun PROTECTOR je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije pod registarskim brojem 11380.

Protektor se lepi na čistu zadnju stranu mobilnog telefona ili na čistu površinu zaštitne maske vašeg uređaja. Protektor se može i prekriti zaštitnom maskom. Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje. Ne ometa rad vašeg uređaja niti slabi bateriju.

Protektor ne smanjuje zračenje mobilnog telefona i drugih uređaja za bežične komunikacije jer u tom slučaju uređaji ne bi obavljali svoju funkciju. PROTECTOR jača vaše biopolje!

Protector nije medicinsko sredstvo i nije zamena za klasičnu medicinsku terapiju.

PROTEKTOR SE IZRAĐUJE U 9 RAZLIČITIH BOJA. KLIKOM NA SLIKU IZABERITE SVOJU!

 

Perun protektor plavi
Perun protektor crveni
Perun protektor-ljubicasti
Perun protektor-roze
Perun protector zeleni
Perun protektor-narandžasti
Perun protector-sivi
Perun protector-pink
Perun protektor zut

Perun protektor Go to top