Perun PROTECT Biljana Runtić PR nije zdravstvena ustanova. Sva testiranja i sve aktivnosti koji se sprovode usmerena su isključivo ka poboljšanju fizičkog stanja i raspoloženja klijenta. Dobijeni saveti i preporuke ne zamenjuju lekarsku dijagnozu ili terapiju.

Ako znate ili pretpostavljate da imate zdravstveni problem, preporučujemo da zatražite savet lekara pre nego počnete sa bilo kojim programom i tretmanom.

Perun PROTECT Biljana Runtić PR ne garantuje da će web stranice  www.perunprotect.rs  i  www.perunprotect.com  uvek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili viruse. Perun PROTECT Biljana Runtić PR neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranama ili sadržaja koje su na njima objavili ili dodali drugi korisnici.

Sav pisani, audio i video sadržaj objavljen na sajtu www.perunprotect.rs  i www.perunprotect.com  predstavljaju  opšte informacije čiji je cilj sticanje jasnije opšte slike o proizvodima i temama kojima se Perun PROTECT Biljana Runtić PR bavi. Ukoliko dođe do zabune i pogrešne kupovine proizvoda, ostvarivanje prava na povrat robe i/ili novca  regulisano je odredbom  REKLAMACIJE, POVRAT ROBE I/ILI NOVCA  u okviru  Uslova korišćenja.

Na našim web stranicama pronaći ćete linkove do drugih web stranica. Na izgled i sadržaj tih eksternih web stranica nemamo nikakav uticaj. Iz tog razloga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov izgled i sadržaj. Ova izjava odnosi se na sve spoljne reference prikazane na našoj web stranici.

Perun PROTECT Biljana Runtić PR se ne može smatrati odgovornim za tačnost informacija koje su navedene na sajtu, a koje potiču od strane trećih lica.

Perun PROTECT Biljana Runtić PR i  tim osoba koji učestvuju u radu i razvoju sajta nikako se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvo pogrešno tumačenje informacija ili kao i za tačnost i ispravnost naučnih članaka, podataka i linkova ka spoljnim izvorima koji su objavljeni na sajtu, niti se mogu smatrati odgovornim za eventualne postupke preduzete na osnovu informacija u člancima.