Perun BIOSFERA II

Vaša prostorna i sertifikovana 5G zaštita od elektromagnetnog zračenja.

Perun BIOSFERA je drvena funkcionalna skulptura koja pruža zaštitu od nejonizujućeg
elektromagnetnog zračenja (EM) u Vašem životnom i radnom prostoru.
Zaštitni efekat delovanja potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog
ispitivanja, praćenjem fizioloških parametara ispitanika u Institut BION Ltd, Slovenija, EU.
Sertifikat zaštitnog uticaja od 5G br. 702 za 2023. god.

Upotrebom Perun BIOSFERE jača se i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni
biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog i geopatskog zračenja. Sprečava se dalje
nagomilavanje elektrosmoga u Vašem organizmu.
Postavite Perun BIOSFERU u svoj životni i radni prostor i uživajte u njenim blagodetima.

 

Izaberite svog zaštitnika sada