Perun PROTECTOR

Proizveden u Srbiji. Sertifikovan u EU. Zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Jača i harmonizuje biopolje ljudskog tela. Umanjuje biološke efekte nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja emitovanog iz različitih izvora kao što su 5G, 4G, 3G, 2G bazne stanice, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju. Pozitivan efekat delovanja potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja. Sertifikat br.0250 Institut BION Ltd,Slovenija,EU. Radijus delovanja 1m. Sadrži smešu kristala prirodnih minerala. Rok trajanja neograničen. Ne ometa rad uređaja niti slabi bateriju. Protektor se lepi na čistu zadnju stranu mobilnog telefona ili na čistu površinu zaštitne maske vašeg uređaja. Protektor se može i prekriti zaštitnom maskom. Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje.

KARAKTERISTIKE:
DEBLJINA STIKERA: 1,7 mm
BOJA: Crvena na srebrnoj foliji
DIMENZIJE: 21×22 mm

Perun

Perun je vrhovni bog starih Slovena i poznat je kao bog groma i neba. Ostavio je brojne tragove u imenima ljudi, planina, mesta i biljaka u ovim podnebljima. Svi dobro znamo divan plavi cvet perunike. Njegovi simboli su hrast, kamen i malj. Kod Srba se jedna vrsta hrasta i danas zove grm, a ovo ime nastalo je od reči grmeti. Perun je bog koji udara i koji kažnjava nepravdu. Zamišljan je kao zreo čovek duge brade, sa ognjenim kamenom, strelama ili munjom u rukama.

1800 RSD
3D EMF zaštitni stiker Perun protector-crveni

Ostali modeli

Perun protektor crveni
Perun protektor plavi
Perun protektor-ljubicasti
Perun protektor-roze
Perun protector zeleni
Perun protektor-narandžasti
Perun protector-sivi
Perun protector-pink
Perun protektor zut

Ostali modeli

1800 RSD

Ukupno: 1800 RSD

Perun PROTECTOR

Proizveden u Srbiji. Sertifikovan u EU. Zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Jača i harmonizuje biopolje ljudskog tela. Umanjuje biološke efekte nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja emitovanog iz različitih izvora kao što su 5G, 4G, 3G, 2G bazne stanice, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju. Pozitivan efekat delovanja potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja. Sertifikat br.0250 Institut BION Ltd,Slovenija,EU. Radijus delovanja 1m. Sadrži smešu kristala prirodnih minerala. Rok trajanja neograničen. Ne ometa rad uređaja niti slabi bateriju. Protektor se lepi na čistu zadnju stranu mobilnog telefona ili na čistu površinu zaštitne maske vašeg uređaja. Protektor se može i prekriti zaštitnom maskom. Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje.

KARAKTERISTIKE:
DEBLJINA STIKERA: 1,7 mm
BOJA: Crvena na srebrnoj foliji
DIMENZIJE: 21×22 mm

Perun

Perun je vrhovni bog starih Slovena i poznat je kao bog groma i neba. Ostavio je brojne tragove u imenima ljudi, planina, mesta i biljaka u ovim podnebljima. Svi dobro znamo divan plavi cvet perunike. Njegovi simboli su hrast, kamen i malj. Kod Srba se jedna vrsta hrasta i danas zove grm, a ovo ime nastalo je od reči grmeti. Perun je bog koji udara i koji kažnjava nepravdu. Zamišljan je kao zreo čovek duge brade, sa ognjenim kamenom, strelama ili munjom u rukama.

ZAŠTITA OD ZRAČENJA MOBILNIH TELEFONA
PROIZVEDENO U SRBIJI.
SERTIFIKOVANO U EU

Perun protektor Sertifikat
SADRŽI SMEŠU KRISTALA PRIRODNIH MINERALA.
HARMONIZUJE BIOPOLJE
LJUDSKOG TELA