VAŠA ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

PROTOKOL TESTIRANJA PERUN PROTEKTORA

U svrhu potvrde zaštitnog uticaja proizvoda Perun protector-a (objekat) na ljudski organizma od zračenja mobilnog telefona u Institutu BION Ltd, Ljubljana, Slovenija izvedeno je naučno testiranje na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja.

Ispitivanje je uključilo više grupa korisnika od kojih je nekima dat uređaj sa Perun PROTECTOR-om dok je drugima dat uređaj s lažnom protektorom. Tokom testiranja pratio se uticaj uređaja pre korišćenja, tokom razgovora i nakon obavljenog poziva.

Testiranje je bilo prospektivno, s isključenim placebom. Ni u jednoj grupi testirane osobe nisu znale da li su izložene delovanju objekta testiranja i nisu znale šta uopšte mogu očekivati. Testiranje je bilo dvostruko slepo. Pored testiranih osoba, takođe i izvođač testiranja nije znao kada je volonter bio izložen objektu testiranja a kada ne. Testiranje je bilo randomizirano. Načelom slučajnosti bilo je određeno kada je testirana osoba izložena funkcionisanju objekta i kada ne.

Testiranje je izvodeno tako da se merio odgovor organizma testiranih osoba, praćenjem vrednosti njihovih različitih fizioloških parametara (provodljivost kože, srčani ritam, mišićna aktivnost, disanje, temperatura i nekoliko drugih izvedenih parametara) za vreme delovanja testiranog objekta na njihov organizam.

Rezultati  testiranja su pokazali da naš Perun protector ima značajan zaštitni uticaj na ljudski organizam i kao takvom dodeljen mu je sertifikat. Više informacija:

Sertifikat zaštitnog uticaja na ljudski organizam od radijacije mobilnih telefona


Sertifikat zaštitnog uticaja na ljudski organizam od radijacije mobilnog telefona
Perun protektor Go to top