/
2,792 Views0
kvantna medicina

Šta je kvantna medicina i kako Vam može pomoći

 

Konvencionalna, komplementarna, alternativna medicina… verujemo da ste čuli neki od ovih termina, a da li znate šta oni zapravo znače?

Konvencionalna medicina se bazira na naučnim dokazima i uči se u školama i fakultetima. Alternativna medicina podrazumeva primenu  postupaka umesto konvencionalne dok komplementarna medicina podrazumeva primenu  postupaka kao dodatak konvencionalnoj medicini.

Alternativna medicina  definitivno ima svoje mesto u terapiji bilo kao prvi ili poslednji izbor kada se iscrpe sve metode konvencionalnog lečenja. Po proceni Svetske zdravstvene organizacije alternativne načine lečenja koristi 65 do čak 80 odsto ljudi.  Prema nekim istraživanjima 70% stanovništva u Kanadi (Izvor 1) i 80% u Nemačkoj (Izvor 2) koristi neki oblik alternativne ili komplementarne medicine. Impresivni brojevi, zar ne?

Dok je kod  nas još nedovoljno zastupljena, i pored činjenice da Srbija trasira put za još bolju saradnju zvanične i alternativne medicine,  u većini zemalja je odavno proveren i potvđen način lečenja koji pokrivaju zdravstveni fondovi.

Da li znate da postoje metode alternativne medicine odobrene od strane Ministarstva zdravlja RS kao i uređaji koji se u te svrhe koriste a zadovoljili su visoke zahteve da bi bili registrovali u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije i EU?

Dobro je znati da imate mogućnost da za sebe i svoje najmilije birate proverene i pouzdane metode, zar ne?

Najnoviji trendovi za postizanje i očuvanje dobrog zdravlja zasnivaju se na multidisciplinarnom i holističkom pristupu koji posmatra  čoveka kao jedinstvenu nedeljivu celinu tela, duha i uma. Cilj ovakvog pristupa je pronalaženje uzroka nastanka bolesti i otklanjanje upravo uzroka, a ne posledica bolesti. Pristup obuhvata i niz tehnika koje treba da pokrenu dobru energiju, pozitivan duh, samospoznaju…odnosno tehnike kojima se podstiču i aktiviraju resursi za jačanja imuniteta i borbu protiv bolesti.

 

 Zašto su  kvantna medicina i njena grana biorezonanca tako posebne?

 

Kvantna medicina, komplementarna metoda odobrena  od strane Ministarstva zdravlja RS, se sa pravom smatra revolucionarnim i jeste “medicina trećeg milenijuma“. Kombinuje najsavremenija dostignuća iz oblasti kvantne fizike, biofizičke, antropologije, patologije, genetike i hiljadugodišnja saznanja i praksu istočne tradicionalne medicine a sve to uz veliku pomoć kompjuterske tehnologije.  Pruža Vam mogućnost da na potpuno bezbedan i komforan način bez čekanja na rezultate dobijete važne informacije o zdravstvenom stanju Vašeg organizma.

Zvuči futuristički ali nije. Hajde da Vam približimo mehanizam funkcionisanja.

​Osim onoga što Vaše oko može videti kao anatomsko-morfološke strukturu čoveka, postoji i takozvani “elektromagnetni kostur” kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi, stvarajući koherentno energetsko polje ( biopolje), Vašem oku nevidljivo.  Možemo još reći da je ljudsko  telo savršena mreža međusobno povezanih sistema, koji kada su u harmoniji doprinose funkcionalom jedinstvu i sposobnosti organizma za samoisceljenje.

Temelj  kvantna medicina je osnovni princip kvantne fizike, dualna priroda materije. To znači da sve supstance imaju karakteristike i talasa i čestica. Na osnovu toga proizilazi da sve ćelije, delovi tela, kao i virusi, bakterije, poleni, toksini… emituju elektromagnetne talase koji  imaju specifičnu talasnu dužinu ili frekvenciju sa veoma individualnim karakteristikama, svoj jedinstven frekventni obrazac.

 

 frekventi obrasci

Kada se frekvencija ćelija promeni, najčešće zbog dejstva različitih stresnih faktora, menja se komunikaciona sposobnost biofotona, svetlosnih talasa, koje šalju ćelije. Rezultat ovih promena je disharmonija  biopolja čoveka  što kao krajnji ishod može dati bolest.

​Znači kvantna medicina posmatra kao uzrok bolesti “uvrnuće”, odnosno disharmoniju  kvantno-energetskog polja čoveka. Ona pristupa bolesti sa namerom da tu detektovanu disharmoniju eliminiše stimulacijama specifičnih frekvencija i rezonanci, koje koriguju  disharmoniju i  tako vode do prirodnog izlečenja.

 

Upoznajte BICOM optima, biorezonantni uređaj koji detektuje jedinstvene frekvencijske obrazce 

 

 

BICOM optima biorezonantni aparatBICOM optima uređaj koristi frekventne obrasce preuzete iz Vašeg tela putem biofeedback-a ili frekventne obrasce supstanci zapisane u samom uređaju.

Za prikupljanje informacija sa vrha lake odeće ili iz dublje unutrašnjosti tela koriste se specijalno dizajnirani aplikatori.

Uređaj razdvaja ove talase na harmonične (zdrave) i disharmonične (nezdrave) komponente. Zdravi talasi se mogu pojačati i poslati nazad u telo radi jačanja normalnih funkcija, dok se nezdravi talasi „izvrću“ ili okreću naopačke pomoću elektronskog ogledala pre nego što se vrate natrag u telo kako bi se smanjio njihov negativan efekat.

Ono što se zapravo dešava je komplikovanije, ali možemo reći da „obrnuti“ talas poništava štetni talas koji je opterećivao energetski sistem tela.

 

Kliknite na video i saznajte više o načinu funkcionisanja BICOM biorezonance . Izvor: Regumed GmbH, Nemačka

 

BICOM optima je  registrovano medicinsko sredstvo u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije i  EU

 

Interesantno je da se kod  ljudi sa istim simptomima Bicom biorezonantnom metodom često mogu utvrditi potpuno različiti uzročnici. Upravo to čini ovu granu kvantne medicine tako posebnom. Ona daje mogućnost da otkrijete i na adekvatan način tretirate stvarne često prikrivene uzroke Vaših zdravstvenih tegoba.

 

BICOM biorezonanca velikog uspeha  ima i može Vam pomoći kod:  alergija svih vrsta (astma, alergijski rinitis), redukcije telesne težine, jačanja imunog sistema, opterećenja gljivicama, virusima, bakterijama, bolesti probavnog i urinarnog trakta, bolova u zglobovima i u leđima, hroničnog umora,  depresija, stresa, menopauzalnih i drugih hormonskih tegoba,  glavobolje, migrena….

BICOM biorezonantni tretmani  su neinvazivni, komforni i ne zahtevaju posebnu pripremu što ih čini pogodnom za decu.

 

Izaberite zdravlje. Zakažite biorezonantno testiranje danas. 

Vaš Centar za nutricionizam i BICOM biorezonancu

Perun PROTECT

Sva testiranja i sve aktivnosti koji se sprovode usmerena su isključivo ka poboljšanju Vašeg fizičkog stanja i raspoloženja. Dobijeni saveti i preporuke ne zamenjuju lekarsku dijagnozu ili terapiju.

(Izvor 1)   (Izvor 2)