Vaša zaštita od elektromagnetnog zračenja Perun BIOSFERA,

Sertifikovana zaštita od 5G zračenja

Složićete se: 5G zračenje je trenutno goruća tema.
A da li znate da svi električni uređaji koje koristite u domaćinstvu i na radnom mestu su izvori nejonizujućeg elektromagnetnog (EM) zračenja?

To nisu samo trafostanice, dalekovodi i bazne stanice mobilne telefonije, na koje većina ljudi na prvi mah pomisli  već i televizori, frižideri, bojleri, fenovi za kosu, računari, tableti, mobilni telefoni, wi-fi  ruteri, kućne elektro instalacije... Pokušajte na trenutak da zamislite svoj  život bez ovih uređaja. Možete li? Mi teško.

Verovali ili ne, od 1G mreže koja je omogućavala samo zvučne pozive do 5G koja sigurnim korakom preuzima primat,  prošlo je samo tridesetak godina. Tokom ovog  perioda, način na koji živimo i radimo izmenio  se toliko da je sličniji prizorima iz naučnofantastičnih filmova nego svakodnevnici od pre nekoliko decenija.

 

Sa druge strane, sam život je elektromagnetna pojava i slobodno možemo reći da smo mi, ljudi, elektromagnetna  bića.

Biološki ritmovi, naše fizičko i mentalno stanje zavise od električnih moždanih talasa. Kao rezultat odgovarajućih biohemijskih i fizioloških procesa u organizmu manifestuje se biopolje. Poznato je i kao suptilno polje ili suptilna energija koja pre svega interaguje sa koherentnim oscilacijama endogenog elektromagnetnog ćelijskog polja. Ovo suptilno polje  je i u  interakciji sa EM poljem Zemlje,  kosmičkim zračenjem kao i  širokim spektrom veštački  generisanog EM zračenja. Neželjeni efekti  ovih  interakcija  najpre su vidljivi na nivou biopolja a kasnije prelaze na telesni nivo.

Generalno, postoji nedostatak svesti i razumevanja uticaja koje elektromagnetno zračenje može imati na zdravlje i dobrobit ljudi, upravo zato što ga  ne vidimo i ne osećamo.

Trenutno u procesu tehnološkog napretka više se brine o zaštiti privatnosti nego o potencijalnim zdravstvenim rizicima.

Da li ste se ikada pitali kakav je uticaj zračenja mobilnog telefona na Vaš organizam?

 

I pored toga što postoje brojne naučne studije o štetnom delovanju elektromagnetnog zračenja, za sada je mali broj naučnih studija sa temom uticaja zračenja  uređaja u 5G tehnologiji.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO)  je još 2011. godine  uvrstila zračenje mobilnih telefona kao jedan od mogućih uzroka razvoja raka, grupa 2B. IARC PRESS RELEASE N° 208

Ovde možete pronaći skup članaka u periodu 2018.–2021. o efektima 5G na zdravlje stanovništva. 

Rezultati studija pokazuju   da duža izloženost uticaju štetnih zračenja izuzetno remeti energetsku strukturu bioloških sistema i može uticati  na pojavu različitih oboljenja kako psihomentalnih tako i fizičkih. Premor, vrtoglavica, poremećaj spavanja, sporije reagovanje, zaboravnost ... navode se kao   simptomi sindroma elektromagnetne hipersenzitivnosti (EHS).

Izvori:

SZO kaže da će kroz narednih pedesetak godina poremećaji sna i spavanja biti jedan od vodećih uzroka mnogih psihičkih i fizičkih oboljenja.

 

Svesni da ne možemo, niti se želimo odreći  dobrobiti dostignuća savremenih tehnologija   a u želji da ih što bezbednije koristimo, razvili smo  proizvode  za zaštitu od nejonizujućeg  elektromagnetnog  zračenja: Perun PROTECTOR,  sertifikovanu zaštitu od zračenja mobilnih telefona i Perun BIOSFERU, prostornu i sertifikovanu zaštitu od zračenja uređaja u 5G tehnologiji.

Ovi proizvodi, su proizvodi  znanja i višegodišnjih istraživanja vezanih posebno za svojstva minerala i uticaj njihovih specifičnih vibracija na ambijentalno okruženje i ljudsko telo. U njima se kombinuju mudrost naših predaka i najsavremenija nauka  poput kvantne fizike, frekventne terapije, kineske medicine i mnogih drugih.

 

Perun BIOSFERA, funkcionalna skulptura, pruža zaštitu od nejonizujućeg EM zračenja u Vašem životnom i radnom prostoru.

Perun BIOSFERA, naučno potvrđena zaštita od 5G zračenja

Hajde da se bolje upoznate

Perun BIOSFERA
Perun BIOSFERA
Prostorna zaštita od nejonizujućeg EM zračenja
Sertifikovana zaštita
Sertifikovana zaštita
Potvrđen zaštitni uticaj od 5 G zračenja u EU
Kristali
Kristali
Sadrži smešu kristala prirodnih minerala
Intelektualna svojina
Intelektualna svojina
Perun BIOSFERA je zaštićena intelektualna svojina
Zaštitni uticaj Perun BIOSFERE potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja, praćenjem fizioloških parametara ispitanika, u Institutu BION Ltd, Ljubljana, Slovenija, EU.

 

Volonteri su bili izloženi delovanju radnog proizvoda, Perun BIOSFERE ili delovanju lažnog kontrolnog proizvoda, veoma sličnog izgleda takvog da se ne mogu razlikovati.

Ispitivanje je uključilo više grupa volontera u 3 testne situacije.

 1. Perun BIOSFERA 5G zaštitna situacija: Ispitanici su bili izloženi uticaju EM talasa mobilnih telefona i uticaju Perun BIOSFERA: radni proizvod + 5G ON;
 2. Situacija izložena 5G: Ispitanici su bili izloženi uticaju istih EM talasa mobilnog telefona i  kontrolnog proizvoda: kontrolni proizvod + 5G ON;
 3. Kontrolna situacija: Ispitanici nisu bili izloženi nikakvom posebnom uticaju: kontrolni proizvod + 5G OFF.

 

Merio se odgovor organizma testiranih osoba praćenjem vrednosti različitih fizioloških parametara kao što su: provodljivost kože, srčani ritam, mišićna aktivnost, disanje, temperatura i nekoliko drugih izvedenih parametara.

 

 • Testiranje je bilo prospektivno, s isključenim placebom. Ni u jednoj grupi testirane osobe nisu znale da li su izložene delovanju radnog proizvoda i nisu znale šta uopšte mogu očekivati.
 • Testiranje je bilo dvostruko slepo. Pored testiranih osoba, takođe i izvođač testiranja nije znao kada je volonter bio izložen delovanju radnog proizvoda, a kada ne.
 • Testiranje je bilo randomiziranoNačelom slučajnosti bilo je određeno kada je testirana osoba izložena delovanju radnog proizvoda i kada ne.
Rezultati  testiranja su pokazali da Perun BIOSFERA ima značajan zaštitni uticaj na ljudski organizam i kao takvom dodeljen mu je sertifikat br. 0702 u 2023.god.

 

Za sada, Perun BIOSFERA  je  jedini srpski proizvod sa naučno potvrđenom zaštitnom funkcijom od zračenja  uređaja u 5G tehnologiji.

 

Perun BIOSFERA harmonizator Vašeg životnog i radnog prostora

Perun BIOSFERA II

Perun BIOSFERA je drvene  sfera  ispunjena  smešom kristala prirodnih minerala *.

 • Ima harmonizirajuće efekte na biopolja živih bića .
 • Poluprečnik delovanja do 9 m
 • Zidovi nisu prepreka za delovanje proizvoda
 • Rok trajanja neograničen.
 • Jednostavna za upotrebu.
 • Uklapa se u svaki prostor.
 • Ne utiče na funkcionalnost elektronskih uređaja.
 • Nema štetnih nuspojava.

*Vrste i odnos kristala predstavljaju poslovnu tajnu proizvođača.

Perun BIOSFERA stvara zdravo i podržavajuće okruženje

 

Upotrebom Perun BIOSFERE jača se i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog  zračenja. Sprečava se dalje nagomilavanje elektrosmoga u organizmu i omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo. Perun BIOSFERA ima pozitivan uticaj na revitalizaciju i regeneraciju organizma .

U okviru opsega zaštitnog dejstva, možete slobodno uživati u svojim omiljenim uređajima , ali oni više neće negativno uticati na Vas.

Da li Vam treba zaštita od zračenja?

Ako ste Vi ili neko od ukućana ikada bili u situaciji, pomisli ili rekli:

 • Imam vrtoglavice i glavobolje.
 • Loša mi je koncentracija.
 • Stalno sam umoran/a ili bezvoljan/a.
 • Muči me nesanica.
 • Često se noću budim.
 • Imam simptome koje ne mogu da objasnim.

Onda je Perun BIOSFERA baš za Vas.

Budite spremni za 5G. Izaberite provereno i najbolje za sebe i svoje najmilije.

Šta klijenti kažu

iskustva naših klijenata

Postavite Perun BIOSFERU u svoj životni i radni prostor i uživajte u blagodetima njenog dejstva.

 

Pripremili smo za Vas 2 varijante

Izaberite dizajn koji se najviše uklapa u Vaš prostor.