Sertifikovana zaštita od zračenja mobilnih telefona

Telefonirajte bezbedno uz Perun PROTECTOR

Teško je zamisliti život savremenog čoveka bez mobilnog telefona, slažete se?

 

Verovatno znate da mobilna telefonija govor i podatke prenosi putem elektromagnetnog (EM)  talasa koje emituju i primaju antene na baznim stanicama i antena mobilnog telefona.

A da li znate šta su nervi ? Nervi su zapravo Vaše antene koje prenose različite stimulanse i frekvencije iz životne okoline do mozga.

Telo je savršen sistem, gde svaka ćelija obavlja svoju funkciju nepogrešivo formirajući pri tome jako i homogeno biopolje. Usled brojnih spoljašnjih i unutrašnjih faktora ova funkcija može biti narušena a efekti negativnog uticaja na Vaš organizam najpre su vidljivi na nivou biopolja.

Bazne stanice 5G, 4G, 3G…, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju su različiti izvori EM zračenja, odnosno elektrosmoga u životnoj i radnoj sredini. Ovi uređaji svojim radom mogu dovesti do disbalansa biopolja.  Kliknite na EM zračenja za više informacija.

Koliko puta ste se pitali da li i kakav uticaj korišćenje mobilnog telefona može da ima na Vaš organizam?

 

Zanimljiva je činjenica da većina ljudi misli da su izloženi samo zračenju bazne stanice, a da telefoni ne zrače.To je pokazalo istraživanje u okviru projekta LEXNET (Low EMF Exposure Networks), pod pokroviteljstvom Evropske unije u kome je učestvovao 17 partnera iz devet zemalja a ispred Srbije Telekom Srbija u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Projekat je trajao od novembra 2012. do oktobra 2015. godine.

Cilj projekta je bio razvoj efektivnih mehanizama za smanjenje EM zračenja u bežičnim mrežama za najmanje 50% bez ugrožavanja kvaliteta usluge. Drugi cilj je bio i bolje upoznavanje javnosti sa stvarnim doprinosima pojedinih izvora zračenja ukupnoj izloženosti ljudi i životne sredine.

Više informacija od samih učesnika LEXNET projekta možete pronaći na stranici B92 Koliko mobilni telefoni “zrače” i kako da se zaštitimo?

Tu se, pored ostalog, navodi da u uslovima lošeg signala, (jedna ‘crtica’ na telefonu), čovek za vrlo kratko vreme od svog telefona primi dozu zračenja, kakvu od bazne stanice ne primi ni za nekoliko godina.

Dobro je znati da postoje međunarodne organizacije, poput Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) koje se bave uticajem EM zračenja na ljude.

Svetska Zdravstvena Organizacija uvrstila je zračenje mobilnih telefona kao jedan od mogućih uzroka razvoja raka, grupa 2B. Za više informacija IARC PRESS RELEASE N° 208

Poslednjih decenija objavljeno je više desetina hiljada naučnih članaka koji se bave ovom temom. Za više informacija, posetite:

 1. Electromagnetic fields and public health: mobile phones
 2. Mobile phones
 3. The International Agency for Research on Cancer: Media Centre – IARC News

Svesni da ne možemo, niti želimo svojoj deci zabraniti korišćenje uređaja savremene komunikacije, a u želji da ih naša deca  što bezbednije koriste, razvili smo proizvode za zaštitu od nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja. Proistekli su iz znanja i zajedničkog rada dipl. biohemičara i dipl. ing. elektrotehnike sa 25 godina iskustva u mobilnoj telefoniji. Naši proizvodi, Perun PROTECTOR- zaštita od zračenja mobilnih telefona i Perun BIOSFERA -prostorna i zaštita od 5G zračenja, su naučno testirani i sertifikovani u EU i zaštićena su intelektualna svojina.

Naš Perun PROTECTOR‚Vaša zaštita od zračenja

Hajde da se bolje upoznate

Perun PROTECTOR
Perun PROTECTOR
Zaštita od zračenja mobilnih telefona
Sertifikovana zaštita
Sertifikovana zaštita
Potvrđen zaštitni uticaj od zračenja u EU
Kristali
Kristali
Sadrži smešu kristala prirodnih minerala
Intelektualna svojina
Intelektualna svojina
Protector je zaštićena intelektualna svojina

Perun PROTECTOR je EM zaštitni stiker. Sadrži smešu kristala prirodnih minerala u smoli koja zadovoljava visoke zahteve RohS standarda.

 • Radijus delovanja 1 m.
 • Ne ometa rad uređaja niti slabi bateriju.
 • Rok trajanja neograničen.

Upotrebom Perun PROTECTOR-a jačate  i harmonizujete svoje biopolje a time se umanjuju negativni biološki efekti širokog spektra elektromagnetnog zračenja. Pored toga sprečava se dalje nagomilavanje elektrosmoga u organizmu i omogućuje neometan protok bioenergije kroz celo telo.

 

Zaštitni uticaj Perun PROTECTOR-a potvrđen je naučnim testiranjem na volonterima i to na način kliničkog ispitivanja, praćenjem fizioloških parametara ispitanika u Institutu BION Ltd, Ljubljana, Slovenija, EU.

Ispitivanje je uključilo više grupa korisnika od kojih je nekima dat uređaj sa Perun PROTECTOR-om, daljem tekstu objekat, dok je drugima dat uređaj sa lažnim protektorom. Tokom testiranja pratio se uticaj uređaja na organizam, pre korišcenja, tokom i nakon obavljenog poziva.

Testiranje je izvođeno tako da se merio odgovor organizma testiranih osoba praćenjem vrednosti njihovih različitih fizioloških parametara kao što su:
provodljivost kože, srčani ritam, mišićna aktivnost, disanje, temperatura i nekoliko drugih izvedenih parametara.

 • Testiranje je bilo prospektivno, s isključenim placebom. Ni u jednoj grupi testirane osobe nisu znale da li su izložene delovanju objekta testiranja i nisu znale šta uopšte mogu očekivati.
 • Testiranje je bilo dvostruko slepo. Pored testiranih osoba, takođe i izvođač testiranja nije znao kada je volonter bio izložen objektu testiranja, a kada ne.
 • Testiranje je bilo randomizirano. Načelom slučajnosti bilo je određeno kada je testirana osoba izložena funkcionisanju objekta i kada ne.

 

Rezultati  testiranja su pokazali da Perun PROTECTOR ima značajan zaštitni uticaj na ljudski organizam i kao takvom dodeljen mu je sertifikat br.0250 u 2019.god.

Više informacija o rezultatima testiranja posetite Izveštaj testiranja.

Protector je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije pod registarskim brojem 11380.

Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje.

//perunprotect.rs/wp-content/uploads/2020/11/poprecni-presek-Perun-PROTECTOR-a.jpg

Da li Vam treba zaštita od zračenja?

Ako ste ikada bili u situaciji, pomislili ili rekli:

 • Moj telefon je moj budilnik
 • Mobilni je moje sredstvo za rad i ne mogu da funkcionišem bez njega.
 • Opet sam zaspao/la sa telefonom u rukama.
 • Kada malo duže razgovaram zagreje mi se uvo.
 • Stalno sam umoran/a ili bezvoljan/a.
 • Muči me nesanica.
Onda je Perun PROTECTOR baš za Vas.

Zalepite protektor na Vaš uređaj. Organizam će Vam biti zahvalan.

Šta klijenti kažu

iskustva naših klijenata

Birajte provereno i birajte najbolje za sebe i svoje najmilije.

 

Pripremili smo za Vas Perun PROTECTOR u 9 boja i Premium Collection, Gold i Silver.

Izaberite svog zaštitnika sada