InBody 270 analizator

Analiza telesnog sastava na InBody 270

 

Više nećete imati nedoumica da li su Vam „teške kosti“ ili Vam se „voda lepi“…koliko su Vam teški mišići a koliko masno tkivo. Sada sve ove informacije i više od toga dobićete u našem centru merenjem na  InBody 270 analizatoru.

Ova moderna medicinska vaga korišćenjem najpreciznije metode merenja bioelektrične impedanse, analizira 5 segmenata tela: desnu ruku, levu ruku, trup, desnu nogu i levu nogu. Koristi simultano multifrekvencijsko merenje impedanse (SMF-BIA) i pruža detaljnu analizu sastava tela, kompozicije tela,  sa preciznošću od 98% u korelaciji sa DXA (dvostruka analiza X zracima) koja se smatra zlatnim standardom.

Na Inbody 270 mogu se meriti deca i odrasli od 3 do 99 godina. Najmanja težina je 10 kg a najveća 250 kg, dok je raspon visine od 95 cm do 220cm.

Dobijate:

 • precizno merenje ukupne težine Vašeg tela
 • Vašu optimalnu telesnu težinu
 • analizu telesnog sastava: masu vode, proteina, minerala i masti u telu
 • analizu odnosa skeletne mase mišića (SMM) i masti
 • dijagnoza gojaznosti: BMI (index telesne mase), procenat masti u telu PBF
 • segmentnu analizu mase tela bez masti, upoređeno sa idealnom težinom i prikazanu segmentno: desna ruka, leva ruka, trup, desna noga i leva noga.
 • segmentnu analizu masti prikazanu segmentno: desna ruka, leva ruka, trup, desna noga, leva noga.
 • odnos obima struka i bokova
 • nivo visceralnih masti
 • fitnes indeks
 • stopu bazalnog metabolizma
 • preporučeni dnevni unos kalorija.
 • kalorijsku potrošnju Vašeg tela pri vežbanju - tabela od 20 sportova i aktivnosti u  trajanju od 30 minuta
 • impedansa – svaki segment i svaka frekvencija (desna ruka, leva ruka, trup, desna noga,leva noga).

Cena sa PDV-om: 2.700,00 din

U cenu uključeno tumačenje rezultata.

Cena kontrolnog merenja, do 5 nedelja od 1. merenja, sa PDV-om: 2.400,00 din

Cena uz FitPass karticu: 2.300,00 din

Na akcijske cene se ne primenjuju popusti.

 

Rezervišite termin i saznajte sastav svog tela.