Test  Bahovih cvetova i tretman (30 min)

 

Dr. Edvard Bah, engleski lekar i homeopat, došao je do zaključka da je bolest rezultat narušenog sklada između duše i tela.

Nesklad između našeg unutrašnjeg bića i onoga kako se prikazujemo u okruženju, može nas dovesti do nezadovoljstva, patnje a na kraju i do bolesti. Verovao je da nam biljke mogu preneti informaciju i iskustvo o preživljavanju u okruženju i da su one te, koje potpuno prirodnim putem mogu doprineti da se naši emocionalni i mentalni konflikti reše.

Dr.  Bah  je identifikovao  38 cvetnih esencija  koje pokrivaju sva moguća stanja u kojima čovek može da bude.

Osnova tretmana Bahovih kapi je prenos energije iz biljaka u kapi. Energetski zapis, frekvencija, pojedinačnih biljaka vraća unutrašnju ravnotežu i istovremeno olakšava transformaciju negativnih obrazaca emocionalnih stanja u pozitivna.

Testiranjem pomoću BICOM aparata otkrićete koja je optimalna kombinacija Bahovih esencija za Vas. Frekvencije Bahovih esencija će nežno obnoviti unutrašnju ravnotežu Vašeg tela a to će Vas činiti zadovoljnim.

Prednost ovakvog vida određivanja Bahovih esencija je odsustvo subjektivnosti u odabiru esencije.

Pored toga, frekvence Bahovih esencija koristimo i u BICOM tretmanima. Putem aplikatora, frekvencije Bahovih esencija šaljemo u Vaše telo a time  postižemo isti efekat kao kada uzimate kapi.

Cena sa PDV-om: 2.800,00 din

Hajde da se u svom telu osećate dobro